Życiorys

stanislaw_roman_bryl

Stanisław Roman Bryl podczas konferencji w Kielcach na temat Jana Legowicza. 25 listopada 2003r.

(ur. 18 lutego 1941 w Tarnowie – obecnie woj. małopolskie) – politolog, socjolog, filozof; dr hab. nauk humanistycznych w zakresie: filozofii, socjologii.

Emerytowany profesor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach i Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu – tam profesor, kierownik Zakładu Zarządzania Zasobami Ludzkimi.

Przyjęte, osobiste naukowe aksjomaty poznawcze:

  • „wiedzieć, najwyższym wyrazem szczęśliwości” (Arystoteles);
  • drogi dochodzenia do prawdy o zjawisku (René Descartes);
  • badając, należy „wejść” w zjawisko, „dotknąć” (Francis Bacon 1561–1626, angielski mąż stanu i filozof).

Pierwszymi moimi studiami wyższymi było 3-letnie Zawodowe Studium Administracyjne (Filia Uniwersytetu Jagiellońskiego w Katowicach, Uniwersytet Śląski w Katowicach 1966–1969). W latach 1969–1971 studiowałem na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach; kończąc pełne wyższe studia, uzyskując tytuł magistra administracji. Studiując nadal – już poza woj. katowickim – doktoryzowałem się (1977) w zakresie nauk humanistycznych: stopień naukowy doktora nauki o polityce, a w 1991 roku uzyskałem stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie: filozofii, socjologii.

Pracowałem bez przerwy w dydaktyce i nauce w Polsce – od 1975 roku – u każdego z pracodawców na stanowisku kierownika zakładu.